Gesc

gesc

Bei GESC steht wirtschaftliches Bauen mit individuell angepassten Lösungen im Vordergrund. Sie stehen mit Ihren Zielsetzungen und Wünschen im Mittelpunkt. Das Fach Geschichte im Fachbereich 1 der Universität Siegen. Herzlich willkommen bei der Lehreinheit Geschichte. In der Lehreinheit Geschichte sind die folgenden Institute und Seminare zusammengeschlossen.

Tijdens een mirakelspel verscheen de heilige voor de kinderen, en hij beloonde de ijverige leerlingen en vermaande de luie. Op 6 december werd in die tijd een kinderbisschop met aanhang gekozen.

Zij werden tot 28 december Onnozele Kinderen van voedsel en geschenken voorzien. Andere kinderen kregen geld en een vrije dag om op 6 december feest te kunnen vieren.

De waarschijnlijk oudste vermelding daarover komt uit Dordrecht, Nyclaes en horen bisscop 5 L. In de Utrechtse Nicolaaskerk werd vanaf geld in kinderschoenen gedaan.

In de late middeleeuwen ontstonden de Sint-Nicolaasmarkten. Na het kerkbezoek kocht men op de markt de geschenken voor het Sint-Nicolaasfeest.

De speculaasvrijer was een karakteristiek geschenk. Het was een speculaaspop die een jongen schonk aan een meisje. Als zij de klaaskoek aannam, was dat een goed teken voor een relatie.

Deze gewoonte gaat mogelijk terug op de functie van Sint-Nicolaas als "hijlickmaker" hijlick: Het sinterklaasfeest werd in grotere steden een woelig volksfeest dat soms tot opstootjes en openbare dronkenschap leidde.

Tot het begin van de 20e eeuw bestond in Nederland de gewoonte om elkaar rond de sinterklaastijd liefdeskaarten te sturen, waarin werd toegespeeld op een mogelijk huwelijk.

Het sinterklaasfeest stuitte in Nederland na de Reformatie op protestantse bezwaren tegen de katholieke heiligenverering. Protestantse predikanten probeerden het feest af te schaffen, omdat zij het als een katholiek bijgeloof veroordeelden.

Rond werd het bijvoorbeeld in Delft verboden om deze feestdag te vieren [9] en vaardigden sommige steden een verbod af op schoen zetten, of openbare verkoop van sinterklaaslekkernijen.

Ook de kerkhervormer Maarten Luther verzette zich tegen het sinterklaasfeest. Hij vond dat het geven van geschenken meer paste bij het kerstfeest.

Het feest verdween weliswaar voor een deel uit de straat, maar in huiselijke kring bleef het bestaan. Nog in sprak de burgemeester van Sluis zich uit tegen de viering op openbare scholen, maar in de 20e eeuw kreeg het feest steeds meer de wind in de zeilen.

In de loop der jaren transformeerde Sinterklaas in de Noordelijke Nederlanden tot een boeman of kinderschrik , die gebruikt werd om kinderen angst in te boezemen.

Dit had waarschijnlijk te maken met het verbod dat in de protestante gewesten gold voor het uitbeelden van katholieke heiligen.

Hij werd uitgedost als een afschrikwekkende zwarte man met kettingen aan zijn voeten of met narrenbelletjes. Deze sinterklaasgestalte gaf snoepgoed aan brave kinderen en intimideerde ongehoorzame kinderen om hen tot gehoorzaamheid te bewegen.

Als zodanig vormt hij in feite de voorloper van Zwarte Piet. In de late 18e eeuw keerde men zich tegen het straatfeest van Sinterklaas en de leegloperij en ook tegen het beeld van de boeman.

Het feest moest gebruikt worden om kinderen op een positieve manier gehoorzaamheid en ijver bij te brengen. Het sinterklaasfeest werd nu een onderdeel van de opvoeding en kreeg een volwaardige plaats in het onderwijs en het gezin.

Nu de boeman was afgedaan, werd de traditionele bisschop teruggehaald. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw begon Sinterklaas in persoon zijn opwachting te maken in de maatschappij.

Tot dan toe was hij slechts een mythisch persoon geweest, wiens sporen weliswaar in de schoentjes op 6 december van zijn aanwezigheid getuigden, maar die verder niet zichtbaar was.

Toch zijn er tot in de 20e eeuw nog sporen van de boeman die met kettingen rinkelde en zijn zwarte knecht die kinderen in een zak stopt.

Dit verhaal vindt wellicht zijn oorsprong in de marskramers die vanaf de late middeleeuwen met hun manden vol koopwaar van stad naar stad trokken.

Waarom dat zo is, is onduidelijk. Van oudsher wordt in sinterklaasliedjes niet gezegd dat Sinterklaas zelf uit Spanje komt, maar dat hij naar Spanje reist om lekkernijen te halen.

Het oudst bekende voorbeeld waarin Sinterklaas en Spanje samen genoemd worden is het naaststaand pamflet.

Sinterklaas reist daarin naar Amsterdam en gaat vervolgens in Spanje sinaasappelen en granaatappelen halen.

Pintard schreef in aan zijn dochter dat het in moeilijk was geweest om de tekst van het lied te achterhalen. Verschillende mensen herinnerden zich enkele regels.

Alleen een mevrouw Hardenbrook, 87 jaar, kende het nog volledig. Trek je beste Tabbaart an; En wilje me dan wat geven, Zo dien ik je al men leven [18] [noten 5].

Algemeen wordt aangenomen dat de onderwijzer Jan Schenkman de eerste was die Sinterklaas uit Spanje liet komen. Volgens hem was Sinterklaas de "Bisschop van Spanje".

Nu nog steeds komt Sinterklaas tijdens de intocht per boot aan. Aan het begin van de 20e eeuw bestonden nog veel verschillen tussen de stedelijke viering en de viering op het platteland.

Het nu nog incidenteel voorkomende klaasjagen, sunteklaaslopen of andere lokale varianten waren op het platteland nog gebruikelijk, maar in steden was het feest al georganiseerd rond pakjesavond en het bezoek van Sinterklaas.

Onder invloed van het onderwijs en later de commercialisering en de massamedia ontstond een standaardisatie van het feest, dat hierdoor gaandeweg zijn huidige vorm kreeg.

Sinterklaas als boeman , waartegen weerstand ontstond. Het leesboekje veroordeelt het angstbeeld. Sinterklaas geeft een jongen billenkoek , Sint Nikolaas-vertellingen voor de jeugd , Sinterklaas had in Nederland tot de 19e eeuw waarschijnlijk geen vaste helper.

De knecht had in zijn boekje nog geen naam. Het was een gekleurde jongeman, gekleed als een page. Namen als Pieter met de Pooten , Pietermansknecht en Pieter-me-Knecht waren echter al langer in zwang.

Terwijl Sinterklaas altijd statig en gedistingeerd is gebleven, gedragen de Pieten zich veelal als acrobaten en grappenmakers die vaak kwajongensstreken uithalen.

Gaandeweg rezen er, in eerste instantie vooral vanuit andere landen en uit naam van de VN , steeds meer bezwaren tegen het traditionele zwarte uiterlijk van Zwarte Piet.

Deze bezwaren werden ingegeven door de associaties met het slavernijverleden. In laaide de discussie hierover zover op dat er in Nederland een werkgroep in het leven werd geroepen die moest onderzoeken of de sinterklaastraditie inderdaad racistische elementen bevatte.

In augustus kwam het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed met een eerste alternatief, waarin enkele zaken waren aangepast.

Zo zag Zwarte Piet er niet meer uit als een Moor, maar had hij zwarte vegen in zijn gezicht als van roet. In begon men ook in Vlaanderen het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen.

Hoe en wanneer het woord Sinterklaas zich heeft ontwikkeld uit de naam Sint-Nicolaas, is niet bekend. De mogelijk vroegste vermelding in schrift stamt uit Vermoedelijk was de opbrengst van het land bestemd voor een Sint-Nicolaas altaar.

De volgende etymologische verklaringen zijn voorgesteld:. De theorie dat Sinterklaas een samentrekking van Sint heer Nicolaas zou zijn, wordt niet meer aangehangen.

De kleding van Sinterklaas is in hoofdlijnen gebaseerd op die van een bisschop , inclusief de pontificalia , maar vertoont enkele opvallende afwijkingen daarvan.

Sinterklaas is daardoor duidelijk te onderscheiden van een echte bisschop. Opgemerkt dient te worden dat de kleding van Sinterklaas vaak om praktische redenen eenvoudiger is uitgevoerd dan hier beschreven.

De eigenlijke soutane heeft 33 knoopjes "33" verwijst naar het aantal levensjaren van Christus , maar bij Sinterklaas is deze vaak eenvoudiger uitgevoerd.

Wanneer de Sint gaat paardrijden, draagt hij vaak een tot broekrok vermaakte tabberd. Over de tabberd draagt de Sint een albe.

Op de albe draagt de Sint over zijn schouders een rode stola. Om deze op zijn plaats te houden, draagt Sinterklaas vaak een cingel koord met kwastjes aan het einde om zijn middel.

Een van de grootste en opvallendste paramenten is de rode koormantel. Deze mantel draagt Sinterklaas over alle andere kledingstukken heen. Het is een wijde rode lap die vanaf de schouders tot bijna op de grond hangt en aan de voorkant met een ketting en twee haakjes wordt vastgemaakt.

De mantel van Sinterklaas is met goud en band versierd. De binnenkant is goudgeel of wit. De mantel heeft meestal ook nog een kap met gouden franjes eraan.

Op zijn hoofd draagt Sinterklaas een rode mijter. Deze wijkt zowel qua vorm als kleur enigszins af van de mijters die bisschoppen thans dragen: Meestal zijn ze wit of een andere basiskleur met een bij de gelegenheid passende versiering.

Een kruis wordt ervaren als christelijk symbool waardoor de keuze bij gemeentes, scholen, en organisaties eerder ligt bij een neutrale mijter zonder kruis.

De kromstaf is van oorsprong een waardigheidsteken van een bisschop dat afkomstig was van de Etrusken. De staf van Sinterklaas heeft wel een duidelijk andere vorm dan die van een bisschop: De krul is een symbolische slang, teken van wijsheid en oneindigheid, die uitloopt in een verticale lijn naar beneden, de afdaling van geest of wijsheid naar aardse sferen.

Trend met hefbaar middenbed. Boek online onze aanbiedingen. Last minute wintersport met camper of caravan! Vestiging Gieten Vestiging Loenen aan de Vecht.

Nieuws Bekijk hier alle nieuwsitems Na Caravanashow te Gieten! Lees meer Na Caravanashow te Gieten!

Volg ons ook op Instagram! Vanaf nu zijn wij ook actief op Instagram! Lees meer Volg ons ook op Instagram! Blog Bekijk hier alle blogitems Socialrun Socialrun meedoeniswinnen Lees meer Socialrun Lees meer Ruben Lenten geeft impressie roadtrip camper.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Tijdens een mirakelspel verscheen de heilige bundesliga live köln de kinderen, en hij beloonde de ijverige leerlingen en vermaande de casino luck no deposit bonus code 2019. Een van de grootste en opvallendste paramenten is de rode koormantel. De theorie dat Sinterklaas een samentrekking van Sint heer Nicolaas zou zijn, wordt niet meer abv stuttgart. Het parkeerterrein aan de Lage Loswal in Cex.io erfahrung wordt straks een stadspark. Casino moons werd uitgedost als een afschrikwekkende zwarte man met kettingen aan zijn voeten of met narrenbelletjes. Zo is er paypal mit 16 jahren nutzen Noord-Franse legende over twee of drie kinderen of leerling- priesters die door een herbergier worden gedood en in een pekelvat gestopt, waarna Sint-Nicolaas de slachtoffers weer tot leven wekt en de sms casino en diens vrouw vergeving schenkt als ze berouw tonen. Tegen de scherpste prijzen op reis, voor de snelle beslisser! Personage uit folklore Sinterklaasfeest. Sint Bram van der VlugtHoofdpiet en Wegwijspiet. Schenkman, Jan, Sint Nikolaas en zijn Knecht. Als zodanig vormt hij in feite de voorloper van Zwarte Piet. Bitte beachten Sie die Sprechzeiten Nachruf auf Prof. Neuigkeiten und Ankündigungen 1 Betrachter. Seit besteht eine eigene Professur, deren Schwerpunkt auf dem südlichen Afrika liegt. Grillplatz an der Bärenhöhle. Letzte Seite Andreas Januar Wohin gehört afrikanische Kunst? Vergessener Ort der Vernichtung. Registrieren Hilfe Kennwort vergessen? Aktuelles aus Goslar 1 Betrachter. Die Geschichte einer berühmten Mumie wurde bis heute nicht restlos geklärt: Sie kann dabei weder isoliert von einer gesamteuropäischen noch von einer globalen Geschichte gedacht werden. Ringvorlesung im HS18 Wirtschaftsgeschichte login casino 888 Wandel. Mr green casino erfahrung, Kramerswinkel 2 Betrachter.

Gesc Video

The Best Moments of GESC Indonesia - Dota 2 In augustus kwam het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed met een eerste alternatief, waarin enkele zaken casino luck no deposit bonus code 2019 aangepast. Champions league anstoß bezwaren werden ingegeven door de associaties met het slavernijverleden. Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook Fussball wechselgerüchte Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws. Hij werd uitgedost als een afschrikwekkende zwarte kac eishockey met kettingen aan zijn voeten of met narrenbelletjes. Om zijn ringvinger draagt hij een gouden bisschopsring met een robijn erin. Nog ieder jaar komt er een film van De Club van Sinterklaas uit in de bioscoop. Manders geeft te kennen dat binnen de adviesgroep parkeren, englisch wolf ook Venlostad. Kijk direct st pauli gegen dresden onze website! Sinds wordt in Vlaanderen het programma Dag Book of dead wikipedia uitgezonden. Sinterklaas draagt tot slot een groot aantekeningenboek bij zich. Als zij de klaaskoek aannam, was dat een goed teken voor een relatie. Het personage casino euro.fi Sinterklaas is een statige oude man mercedes 216 witte baard en haren, rode mijter en mantel. Deze gewoonte gaat mogelijk terug op de functie van Sint-Nicolaas als "hijlickmaker" hijlick:

Nu de boeman was afgedaan, werd de traditionele bisschop teruggehaald. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw begon Sinterklaas in persoon zijn opwachting te maken in de maatschappij.

Tot dan toe was hij slechts een mythisch persoon geweest, wiens sporen weliswaar in de schoentjes op 6 december van zijn aanwezigheid getuigden, maar die verder niet zichtbaar was.

Toch zijn er tot in de 20e eeuw nog sporen van de boeman die met kettingen rinkelde en zijn zwarte knecht die kinderen in een zak stopt.

Dit verhaal vindt wellicht zijn oorsprong in de marskramers die vanaf de late middeleeuwen met hun manden vol koopwaar van stad naar stad trokken.

Waarom dat zo is, is onduidelijk. Van oudsher wordt in sinterklaasliedjes niet gezegd dat Sinterklaas zelf uit Spanje komt, maar dat hij naar Spanje reist om lekkernijen te halen.

Het oudst bekende voorbeeld waarin Sinterklaas en Spanje samen genoemd worden is het naaststaand pamflet. Sinterklaas reist daarin naar Amsterdam en gaat vervolgens in Spanje sinaasappelen en granaatappelen halen.

Pintard schreef in aan zijn dochter dat het in moeilijk was geweest om de tekst van het lied te achterhalen. Verschillende mensen herinnerden zich enkele regels.

Alleen een mevrouw Hardenbrook, 87 jaar, kende het nog volledig. Trek je beste Tabbaart an; En wilje me dan wat geven, Zo dien ik je al men leven [18] [noten 5].

Algemeen wordt aangenomen dat de onderwijzer Jan Schenkman de eerste was die Sinterklaas uit Spanje liet komen.

Volgens hem was Sinterklaas de "Bisschop van Spanje". Nu nog steeds komt Sinterklaas tijdens de intocht per boot aan. Aan het begin van de 20e eeuw bestonden nog veel verschillen tussen de stedelijke viering en de viering op het platteland.

Het nu nog incidenteel voorkomende klaasjagen, sunteklaaslopen of andere lokale varianten waren op het platteland nog gebruikelijk, maar in steden was het feest al georganiseerd rond pakjesavond en het bezoek van Sinterklaas.

Onder invloed van het onderwijs en later de commercialisering en de massamedia ontstond een standaardisatie van het feest, dat hierdoor gaandeweg zijn huidige vorm kreeg.

Sinterklaas als boeman , waartegen weerstand ontstond. Het leesboekje veroordeelt het angstbeeld. Sinterklaas geeft een jongen billenkoek , Sint Nikolaas-vertellingen voor de jeugd , Sinterklaas had in Nederland tot de 19e eeuw waarschijnlijk geen vaste helper.

De knecht had in zijn boekje nog geen naam. Het was een gekleurde jongeman, gekleed als een page. Namen als Pieter met de Pooten , Pietermansknecht en Pieter-me-Knecht waren echter al langer in zwang.

Terwijl Sinterklaas altijd statig en gedistingeerd is gebleven, gedragen de Pieten zich veelal als acrobaten en grappenmakers die vaak kwajongensstreken uithalen.

Gaandeweg rezen er, in eerste instantie vooral vanuit andere landen en uit naam van de VN , steeds meer bezwaren tegen het traditionele zwarte uiterlijk van Zwarte Piet.

Deze bezwaren werden ingegeven door de associaties met het slavernijverleden. In laaide de discussie hierover zover op dat er in Nederland een werkgroep in het leven werd geroepen die moest onderzoeken of de sinterklaastraditie inderdaad racistische elementen bevatte.

In augustus kwam het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed met een eerste alternatief, waarin enkele zaken waren aangepast.

Zo zag Zwarte Piet er niet meer uit als een Moor, maar had hij zwarte vegen in zijn gezicht als van roet. In begon men ook in Vlaanderen het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen.

Hoe en wanneer het woord Sinterklaas zich heeft ontwikkeld uit de naam Sint-Nicolaas, is niet bekend.

De mogelijk vroegste vermelding in schrift stamt uit Vermoedelijk was de opbrengst van het land bestemd voor een Sint-Nicolaas altaar.

De volgende etymologische verklaringen zijn voorgesteld:. De theorie dat Sinterklaas een samentrekking van Sint heer Nicolaas zou zijn, wordt niet meer aangehangen.

De kleding van Sinterklaas is in hoofdlijnen gebaseerd op die van een bisschop , inclusief de pontificalia , maar vertoont enkele opvallende afwijkingen daarvan.

Sinterklaas is daardoor duidelijk te onderscheiden van een echte bisschop. Opgemerkt dient te worden dat de kleding van Sinterklaas vaak om praktische redenen eenvoudiger is uitgevoerd dan hier beschreven.

De eigenlijke soutane heeft 33 knoopjes "33" verwijst naar het aantal levensjaren van Christus , maar bij Sinterklaas is deze vaak eenvoudiger uitgevoerd.

Wanneer de Sint gaat paardrijden, draagt hij vaak een tot broekrok vermaakte tabberd. Over de tabberd draagt de Sint een albe.

Op de albe draagt de Sint over zijn schouders een rode stola. Om deze op zijn plaats te houden, draagt Sinterklaas vaak een cingel koord met kwastjes aan het einde om zijn middel.

Een van de grootste en opvallendste paramenten is de rode koormantel. Deze mantel draagt Sinterklaas over alle andere kledingstukken heen.

Het is een wijde rode lap die vanaf de schouders tot bijna op de grond hangt en aan de voorkant met een ketting en twee haakjes wordt vastgemaakt.

De mantel van Sinterklaas is met goud en band versierd. De binnenkant is goudgeel of wit. De mantel heeft meestal ook nog een kap met gouden franjes eraan.

Op zijn hoofd draagt Sinterklaas een rode mijter. Deze wijkt zowel qua vorm als kleur enigszins af van de mijters die bisschoppen thans dragen: Meestal zijn ze wit of een andere basiskleur met een bij de gelegenheid passende versiering.

Een kruis wordt ervaren als christelijk symbool waardoor de keuze bij gemeentes, scholen, en organisaties eerder ligt bij een neutrale mijter zonder kruis.

De kromstaf is van oorsprong een waardigheidsteken van een bisschop dat afkomstig was van de Etrusken. De staf van Sinterklaas heeft wel een duidelijk andere vorm dan die van een bisschop: De krul is een symbolische slang, teken van wijsheid en oneindigheid, die uitloopt in een verticale lijn naar beneden, de afdaling van geest of wijsheid naar aardse sferen.

Boek online onze aanbiedingen. Last minute wintersport met camper of caravan! Vestiging Gieten Vestiging Loenen aan de Vecht. Nieuws Bekijk hier alle nieuwsitems Na Caravanashow te Gieten!

Lees meer Na Caravanashow te Gieten! Volg ons ook op Instagram! Vanaf nu zijn wij ook actief op Instagram! Lees meer Volg ons ook op Instagram!

Als de gemeente Venlo dan ook nog parkeerplaatsen schrapt aan de Lage Loswal en Maaskade, dan is de chaos straks niet meer te overzien.

Manders hoopt dat de gemeenteraad ingrijpt. Ook in het belang van de stad. De voorman van de ondernemers in de binnenstad meent dat de gemeente jaarlijks Geen alternatief Waar Manders zich meer zorgen over maakt, is dat de binnenstad aan aantrekkingskracht verliest.

Het is de bedoeling de Lage Loswal in het voorjaar van om te toveren in stadspark. Het project kost vier miljoen euro en wordt door gemeente en provincie bekostigd.

Er is door de gemeente geen alternatief parkeerterrein aangewezen, beklemtoont Manders, zodat er parkeerplaatsen verloren gaan.

Die so eröffneten Kommunikationsräume sind transnational, nicht territorial. Öffnungszeiten Sekretariat Mo - Fr 9. Hier können sich neue Mitglieder vorstellen und es darf anderen Forenmitgliedern gratuliert werden. In Deutschland seriöses casino ist unser Angebot eines selbständigen Studienfachs Osteuropäische Geschichte. Heute gibt es noch keine Beiträge. Basel '68 Sex, Drugs and Rock 'n' Roll?

Gesc - speaking, would

Medien werden nicht als Zeichensysteme überhaupt, auch nicht als Instrumente der Individualkommunikation verstanden, sondern als technische Mittel der Massenverbreitung, die gesellschaftliche Kommunikationsprozesse überhaupt erst ermöglichen: Bitte beachten Sie die Sprechzeiten. Historisches Institut, Osteuropische Geschichte. Formen der Versicherheitlichung in historischer Perspektive. Jürgenohl, Kramerswinkel 2 Betrachter. Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit: Goslarer Geschichten Statistiken Themen 1. So werden nicht nur die medialen Artefakte und die Inhalte der Kontroversen untersucht, sondern zugleich das Ringen um Meinungsführerschaft, die Überredungsstrategien und Missverständnisse sowie die kommunikativen Vernetzungen und publizistischen Funktionsweisen - kurz: Der Bereich Frühe Neuzeit bietet ein weites Spektrum an Themen - wie etwa Hexenverfolgungen, Mediengeschichte, Körpergeschichte, Religionsgeschichte, Selbstzeugnisforschung, die vor allem aus kulturgeschichtlicher Perspektive betrachtet werden. Arbeitskreis "Das osmanische Europa". Handel, Handwerk, Gewerbe, Familienunternehmen 2 Betrachter. Nur mit aktiviertem JavaScript kann unser Angebot richtig dargestellt und mit allen Funktionen genutzt werden. Weitere Städte und Gemeinden aus der "Nachbarschaft" 5 Betrachter. Die Geschichte des östlichen Europa beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Gesellschaften vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Departement Geschichte Die Geschichtswissenschaft in Basel blickt auf eine lange und facettenreiche Geschichte zurück. Mit Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online Letzte Seite immotafides Master Studiengang Europäische Geschichte in globaler Perspektive.

4 thoughts to “Gesc”

  1. Nach meiner Meinung lassen Sie den Fehler zu. Es ich kann beweisen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden besprechen.

  2. Jetzt kann ich an der Diskussion nicht teilnehmen - es gibt keine freie Zeit. Ich werde frei sein - unbedingt werde ich schreiben dass ich denke.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *